Tänk att vi blev nästan färdiga den här helgen! Fantastiskt bra jobbat! Tack alla!!!
Nu saknas bara några grindar och lite finlir med justeringar och reparationer/byten av några stolpar till. Och så lite skyltar och sån´t förstås…

Vi tänker oss att grindarna ska hållas stängda i möjligaste mån så man törs lita på det när man är nere på planen och tränar om man har en hund som kan tänka sig att ta utflykter.
Vi tror också att det är viktigt att vi tydligt upplyser om att klubbens inhägnade område är till för träning och inte avsett som en rastgård. Har vi någon skylttillverkare i klubben tro som kan hjälpa oss att få fram billiga och väderbeständiga skyltar? I så fall blir vi glada om du hör av dig. smiley

Tack alla för ett fantastiskt bra jobb och för trevliga dagar och god mat.